«Parla amb l’Artista» // «Habla con el artista» // «Talk to the artist»

Muchas gracias a toda la gente que habéis venido a la charla! Ha sido una gran experiencia poder hablar de la obra con vosotros :D!!

Moltes gràcies a tothom que ha vingut a la xerrada! Ha estat una gran experiència poder parlar de l’obra amb vosaltres :D!!

charla